De Orthobode bestaat zo'n veertien jaar en is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Orthopedie Nederland [S.I.O.N]
Het tijdschrift biedt informatie en opinie over ontwikkelingen in de orthopedische branche en verschijnt vier keer per jaar in full collor. De doelgroep is iedereen die werkt in een, of samen met, of belangstelling heeft voor de orthopedische beroepsgroep. Ondanks de technologische verandering (ook op internetgebied) geeft het blad een waardevolle aanvulling op de informatieverschaffing aan en over de beroepsgroep in de orthopedischewereld. Het heeft bewezen zelf een functionele invulling te kunnen geven. Ook heeft het blad de vakgroep en eindgebruiker door ervaringsgegevens over gebruikers van hulpmiddelen aan elkaar weten te binden. De cliënt is centraler komen te staan, die naar meer mogelijkheden vraagt om zelfstandiger te functioneren.

zie ook http://www.orthobode.nl/