Revisie is het externe magazine van het Centrum voor Revalidatie – UMCG en laat zien wat het CvR te bieden heeft aan patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, zowel op het gebied van Revalidatiegeneeskunde als op het gebied van revalidatie Chronisch Zieken. Het CvR heeft circa 650 medewerkers, verdeeld over twee locaties: de locatie Groningen, waar de nadruk ligt op diagnostiek en behandeling in de vroege fase; de locatie Beatrixoord, met 180 bedden, waar de nadruk meer ligt op klinische en  poliklinische behandeling. Revisie wordt verstuurd aan huisartsen en medisch specialisten in de drie noordelijke provincies, revalidatieartsen en revalidatiecentra in Nederland, patiëntenverenigingen, relevante beroepsverenigingen, opleidingscentra en andere externe contacten. Revisie verschijnt viermaal per jaar in een oplage van tweeduizend exemplaren.

Redactie: drs. S. van Twillert, M.A. de Jong (eindredactie).
Fotografie: Hella Porrey, Maerian de Jong. (gegevens mrt2011)

Correspondentieadres:
Universitair Medisch Centrum Groningen,
PK Revalidatie, M.A. de Jong,
Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.
E-mail: revisie@rev.umcg.nl.
Tel. 050 361 3626.
Vormgeving, druk en verspreiding:
Koninklijke Van Gorcum Assen.

Naar de site van UMCG-revisie