Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Example Pages

Hengel P.J.A. ten, revalidatiearts, RC De Trappenberg, Huizen

P.J.A. ten Hengel, revalidatiearts, RC De Trappenberg, Huizen

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: amputatie prothesiologie


Revalidatiecentrum De Trappenberg Voor de meeste mensen is bewegen, eten, praten en werken de gewoonste zaak van de wereld. Toch is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Soms lopen dingen anders in het leven. Er zijn volwassenen en kinderen die door een aangeboren aandoening, door een ongeval, ziekte of operatie niet geheel zelfstandig kunnen functioneren in het dagelijks leven. Zij hebben een lichamelijke of cognitieve beperking. Revalidatiecentrum De Trappenberg probeert deze mensen te helpen om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven. In De Trappenberg leren revalidanten een zelfstandig leven te leiden, zowel fysiek, sociaal als maatschappelijk, met zo min mogelijk beperkingen.

Volwassenen en kinderen uit Gooi- en Vechtstreek, Eemland en Zuidelijk Flevoland die voor poliklinische of klinische revalidatie in aanmerking komen, kunnen bij De Trappenberg terecht. De Trappenberg is fraai gelegen temidden van bos en hei. Naast deze locatie in Huizen, beschikt De Trappenberg over een vestiging in het Flevoziekenhuis in Almere en een vestiging in het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad.

Website van Revalidatiecentrum De Trappenberg