Op de afdeling Revalidatiegeneeskunde worden mensen onderzocht en behandeld die door een ziekte of door een ongeluk beperkt zijn geraakt in hun functioneren. Het kan zijn dat iemand alleen lichamelijk in de problemen is gekomen, maar het komt ook voor dat mensen door deze beperking niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en maatschappelijk minder zijn gaan functioneren.

Medisch specialisme
De revalidatiegeneeskunde heeft zich gespecialiseerd in het houdings- en bewegingsapparaat en daarmee wordt bedoeld: alle spieren, zenuwen en gewrichten die een mens gebruikt bij het zitten, liggen, staan, lopen etc. De revalidatiearts is opgeleid om naar zoveel mogelijk aspecten van het functioneren te kijken, dus niet alleen naar de persoon zelf maar ook naar de situatie waarin deze persoon verkeert, zowel op het werk als thuis.

Teamwerk
Uw eerste contact met de afdeling na het maken van de afspraak is het spreekuur bij de revalidatiearts. Daarna krijgt u, afhankelijk van de klacht en van het oordeel van de revalidatiearts, mogelijk te maken met een of meer behandelaars. Aan de afdeling zijn meerdere behandelaars verbonden: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, handtherapeuten, maatschappelijk werkenden, een logopediste en een psycholoog. Er is tevens een functielaboratorium waar specifiek onderzoek wordt gedaan zoals een spierkrachtmeting. Ook is op de afdeling de firma Livit gevestigd voor het vervaardigen van orthopedische hulpmiddelen en is aan de afdeling een orthopedisch schoenmaker verbonden.

Doelgroepen
De afdeling Revalidatiegeneeskunde heeft een aantal doelgroepen waarmee veel ervaring en expertise is opgebouwd. Het gaat dan om mensen met verworven handletsel en armdefecten, chronische pijnpatiënten, mensen met multiple sclerose en mensen met spierziekten. Er is echter ook ruim voldoende kennis en ervaring met patiënten die een hersenbloeding, een ongeluk of een amputatie hebben doorgemaakt.  U kunt op verwijzing van uw huisarts of van een andere medisch specialist een afspraak maken.

Naar de site [klik hier]

Contact: adressen en telefoonnummers Erasmus MC