Bij het binnengaan van deze virtuele toegangspoort tot de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR) heten we u van harte welkom.

U zal merken dat deze nog relatief jonge faculteit zijn bestaansrecht heeft gevonden in de studie van de bewegende mens en de menselijke beweging. Dit onderzoeksdomein heeft zich de laatste decennia sterk ontwikkeld, zoals mag blijken uit de diversiteit van studie-oriënteringen en specialisaties die in het tweeluik van de kinesiologie en kinesitherapie werden uitgebouwd. Inderdaad, niet alleen wordt de gezonde mens bestudeerd in de brede context van de beweging, ook de bewegingsgerelateerde problemen van patiënten vormen een constant aandachtspunt voor de onderzoekers van deze faculteit.

Kenmerkend voor de menselijke beweging is de dynamiek die ermee gepaard gaat. Jonge mensen die deze dynamiek in ruime mate in zich dragen, worden veelal door onze faculteit aangetrokken en geven haar een eigen gelaat. Wij wensen deze dynamiek mee te ondersteunen en vorm te geven om zodoende de toekomstige leraren lichamelijke opvoeding, kinesitherapeuten, trainers, manuele therapeuten, sportmanagers, enz. op een kwaliteitsvolle wijze voor te bereiden op een energieke beroeps- en levensloopbaan.

Onderzoek:
Doctorandi in de bewegingswetenschappen