Proprioceptie Onderzoek

Afdeling: BioMedical Engineering – TU Delft
Onderzoekslijn: Prothesen voor de bovenste extremiteit
Begeleider: Dr. Ir. Dick H. Plettenburg
Studenten: Ivan Vermeulen & Peter de Lange

http://www.hiv-kinetics.nl/docs/verslag_stage.pdf
Verslag_10_nov_2006.doc