De HAND-vereniging  biedt u die aandacht en informatie waar u op dit moment wellicht behoefte aan heeft.

Voor veel mensen is de geboorte van een kind een van de meest indrukwekkende en gelukkigste momenten in het leven. Als echter in een gezin een baby met een afwijking wordt geboren, kan dat in eerste instantie een hele schok zijn.

Als uw kind 'anders' door het leven moet gaan, o­ntdekt u dat veel van de zorgen en problemen goed worden begrepen door ouders/verzorgers met ongeveer dezelfde ervaringen, soms verdrietig, vaak hoopgevend.

HAND-leden zijn bereid elkaar te helpen
Aangeboren handafwijkingen

Er zijn vele soorten aangeboren handafwijkingen. leder kind en ook haar/zijn handafwijking is uniek.

De diverse handenteams in Nederland kunnen meer duidelijkheid geven over wat voor handafwijking het kind precies heeft en samen met u kunnen zij een eventuele behandeling uitstippelen.

Erfelijkheidsonderzoek kan aangeven, of er sprake is van een herhalingskans voor de ouders, of nakomelingen van het kind zelf.

Wat doet de vereniging
Als o­nze voornaamste taak zien wij het contact leggen met lotgenoten. Ouders/verzorgers van kinderen met hand/arm afwijkingen en kinderen zelf kunnen elkaar steunen door het uitwisselen van ervaringen.

De vereniging bekendheid geven o­nder de verschillende hulpverleners en instanties.
Het verstrekken van inlichtingen over gespecialiseerde handenteams
Het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie t.b.v. de leden.


Lidmaatschap.


Daarvoor organiseert de vereniging 1x per jaar een familiedag, 2x per jaar een informatie-ochtend en brengen we 2x per jaar een nieuwsbrief uit.
Daarnaast geeft het lidmaatschap recht op onbeperkte toegang van de site en u kunt een aanvraag doen voor lotgenotencontact. U kunt op die manier in contact worden gebracht met ouders van kinderen met dezelfde hand- of armafwijking.

 

Handvereniging t.n.v. de voorzitter Dianne Hondorp
Schoener109
2991 JK Barendrecht

 

www.handvereniging.nl