Logo LVvG

De Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG) zet zich in om de zorg aan mensen met een amputatie of een aangeboren reductie defect te verbeteren. Komt op voor de belangen van prothesegebruikers. De LVvG is er met; lotgenotencontact, belangenbehartiging, activiteiten via regionale afdelingen, een nieuwsbrief, de lede(n)maat, foldermateriaal, website en forum. Een amputatie kan het toekomstbeeld en zelfbeeld veranderen. Via de vereniging kan men mensen leren kennen, die in een vergelijkbare situatie zitten. De LVvG ondersteunt bij onderzoeksinstellingen en opleidingen de innovatie, de begeleiding van de cliënt, zowel op technisch- als sociaal/maatschappelijk gebied. De vereniging heeft een samenwerkingsverband met de NebasNsg en onderhoudt contacten met het werkveld (zoals de commissie hulpmiddelen). De meeste leden richten zich op de toekomst en zien zich als cliënten van een markt waar veelal de prothese centraal staat.

De LVvG onderhoudt contacten met (revalidatie) artsen, orthopeden, zorgverzekeraars, orthopedisch instrumentmakers, de orthopedische industrie, zorginstellingen (ziekenhuizen / revalidatiecentra), fysiotherapeuten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de prothesevoorziening, de zorg voor de mensen met een amputatie en de toegankelijkheid tot andere voorzieningen te verbeteren.

Een revalidatiearts wordt gezien als een ondersteuningspartner waarmee mogelijkheden kunnen worden besproken om zo actief mogelijk te kunnen gaan deelnemen aan ADL-activiteit, werk, hobby en sport met deze chronische aandoening. Een chronische aandoening als amputatie of een reductie defect, hoeft indien er goed functionerende hulpmiddelen zijn geen bijzondere beperkingen op te leveren. De LVvG maakt zich hard om waar nodig is te ondersteunen.