De CSO, koepel van ouderenorganisaties, behartigt de collectieve belangen van ruim 550.000 ouderen georganiseerd bij de lidverenigingen van de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties.

BEZOEKADRES:

Churchilllaan 11  - 4e etage
3527 GV Utrecht

POSTADRES:

CSO
Postbus 2069
3500 GB Utrecht

Tel: 030 276 99 85
Fax.: 030 271 90 38
E-mail: cso@ouderenorganisaties.nl
www.ouderenorganisaties.nl

Welkom bij de CSO naar de site