Koepelorganisatie met ruim 110 patiëntenorganisaties. De CG-Raad zet zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap of chronische ziekte. Op onze website kunt u onze inspanningen volgen. U vindt er actuele berichten en achtergrondinformatie, zoals standpunten en dossiers (in Wij werken aan).

Missie
De CG-Raad wil dat iedereen volwaardig kan meedoen aan het maatschappelijk leven. De CG-Raad maakt zich daarom sterk voor een samenleving waarin ook mensen met een handicap of chronische ziekte  kansen krijgen. Kansen die talenten en mogelijkheden volledig tot hun recht laten komen. Samen met onze achterban strijden wij voor gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten.


Mission statement
"De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad."

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
Bezoekadres Churchilllaan 11
Piet van Dommelenhuis, 5e en 6e etage (melden op de 5e etage)
3527 GV Utrecht (Kanaleneiland, zuid-west Utrecht)
Postadres
Postbus 169
3500 AD Utrecht
Telefoon     (030) 291 66 00

http://www.cg-raad.nl/

 

Op 1 januari 2014 fuseerde de CG-Raad met het Platform VG tot de nieuwe koepelorganisatie Ieder(in), een 'netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte'. Op deze website vind u oude informatie.