De Regionale Verenigingen van Geamputeerden (RVvG-Zwolle) is werkzaam in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland &Overijssel en is er voor iedereen die zelf, of iemand in de omgeving heeft met een, amputatie of verkorting van/aan arm, been, hand of voet. De RVvG-Zwolle organiseert voorlichting en lotgenotencontact op individueel niveau en tijdens regionale bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.
De RVvG-Zwolle onderhoud contacten met patiëntenplatforms, (zorg-) leveranciers (ziekenhuizen, revalidatiecentra, instrumentenmakerijen), Gemeenten (WMO), in haar werkgebied.
Middels samenwerkingsverbanden behartigd zij de belangen van de doelgroep op landelijk niveau (overheid, CBR, etc.).

 

Organisatie is geleidelijk overgegaan in Korter maar Krachtig de vereniging.