Sophia Revalidatie biedt specialistische revalidatie. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij specialistische revalidatie meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt.

De meeste mensen die bij Sophia Revalidatie revalideren, doen dat poliklinisch. Zij komen één of meerdere keren per week voor behandeling naar het revalidatiecentrum. Ook zijn er mensen die een intensievere revalidatiebehandeling nodig hebben. Zij kunnen nog niet thuis verblijven, omdat zij afhankelijk zijn van gespecialiseerde zorg en behandeling in het revalidatiecentrum. Bij Sophia Revalidatie Den Haag kunnen zij klinisch revalideren. Op deze locatie heeft Sophia 82 bedden, verdeeld over 3 afdelingen.

Sophia Revalidatie is gevestigd in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. De centra werken intensief samen met een groot aantal instellingen voor gezondheidszorg in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.

De meeste mensen die bij Sophia Revalidatie revalideren, doen dat poliklinisch. Zij komen één of meer keren per week voor behandeling naar het revalidatiecentrum. Ook zijn er mensen die een intensievere revalidatiebehandeling nodig hebben. Zij kunnen nog niet thuis wonen, omdat zij afhankelijk zijn van gespecialiseerde zorg en behandeling in het revalidatiecentrum. In Den Haag kunnen zij dan klinisch revalideren.

 

Bij Sophia Revalidatie revalideren ongeveer 4000 patiënten per jaar. Hiervan verblijven er 380 in de kliniek. De overige patiënten revalideren poliklinisch, hiervan zijn 1200 patiënten jonger dan 18 jaar.

 

Sophia Revalidatie behandelt mensen met uiteenlopende aandoeningen, waaronder (been)amputatie.

naar de website Sophia revalidatie