Het Centrum voor Revalidatie (CvR) houdt zich bezig met de (te verwachten) gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval. Met maatregelen op medisch, sociaal, psychologisch en arbeidstechnisch terrein zorgen we ervoor dat de patiënt zo goed mogelijk kan functioneren. Het kan gaan om patiënten met aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat (bijvoorbeeld beroerte, multiple sclerose, amputatie, pijn en dwarslaesie) of slachtoffers van ernstige ongevallen, maar ook om chronisch zieken, zoals COPD, hartklachten of diabetes.

CvR bestaat sinds 1 januari 2001.
Het revalidatiecentrum Beatrixoord en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn toen officieel gefuseerd.

Het CvR heeft zo'n 650 medewerkers, verdeeld over twee locaties:

* locatie Groningen in het UMCG, de polikliniek, waar de nadruk ligt op diagnostiek en behandeling in de vroege fase;
* locatie Beatrixoord in Haren, met 150 bedden, waar de nadruk ligt op klinische en poliklinische behandeling.


Locatie Beatrixoord kent twee clusters: Chronisch Zieken (Longrevalidatie, Hart & Oncologierevalidatie, Diabetesrevalidatie) en Revalidatiegeneeskunde (Pijnrevalidatie, Amputatie, Dwarslaesie, Kinderrevalidatie Neurorevalidatie en Reumarevalidatie)

Naar de site van UMCG