Revalidatie medisch centrum (RMC) Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (dreigende) beperking met als doel optimaal te participeren in de samenleving.

Mensen die een ernstig ongeval hebben gehad worden in de revalidatie begeleid en behandeld. Daarnaast richt de revalidatie zich op patiënten die aangeboren afwijkingen hebben of bij wie chronische ziektes tot beperkingen leiden. Ook zijn er patiënten die plotseling zijn getroffen door een ziekte, zoals een beroerte. Als zo'n ziekte tot blijvende beperkingen leidt, is revalidatie nodig om de draad van het leven weer op te pakken.

Specialist in revalidatie
In een aantal opzichten is RMC Groot Klimmendaal te vergelijken met een gewoon ziekenhuis. Maar er zijn ook verschillen. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd op het gebied van revalidatie en zij noemen hun patiënten ‘revalidanten'. Als revalidant volgt u een therapieprogramma dat een deel van de dag in beslag neemt. Daarbij stimuleren wij u om zoveel mogelijk zelf te doen, met als doel dat u weer zo zelfstandig mogelijk gaat functioneren.

Voor een volwassene die met beperkingen geconfronteerd raakt, wordt de vertrouwde gang van zaken in het dagelijkse leven ernstig verstoord. De revalidatiebehandeling heeft als doel dat de revalidant weer  zo zelfstandig mogelijk kan leven, wonen en werken of op een andere manier actief kan zijn.
De vroegere woon-, werk- en leefsituatie van de revalidant telt in sterke mate mee bij het opstellen van het behandelplan en bij de uiteindelijke behandeling. Daarom worden de mensen uit de directe omgeving van de revalidant hierbij nauw betrokken en krijgen zij, waar nodig, zelf ook ondersteuning en begeleiding.

Voor volwassenen biedt RMC Groot Klimmendaal diverse behandelmogelijkheden, zowel klinische als poliklinisch.

Beenamputatie
Elk jaar zijn er in Nederland vele honderden mensen bij wie vanwege een slechte doorbloeding, diabetes of andere oorzaak een deel van het been moet worden geamputeerd. Dit is een ingrijpende ingreep. De ziekenhuisbehandeling is klaar als de wond is genezen en de patiënt naar huis mag gaan. Maar met één been ziet de wereld er opeens heel anders uit: door een amputatie is het leven in praktische en in emotionele zin drastisch veranderd. Gewone dagelijks dingen als staan of lopen kunnen niet meer, een deel van het huis is opeens onbereikbaar geworden door een trap, enzovoort. 

RMC Groot Klimmendaal is met specialistische kennis en faciliteiten uitgerust om patiënten met een beenamputatie te revalideren. In het ziekenhuis heeft de revalidatiearts al beoordeeld hoe iemand het beste kan worden gerevalideerd. Als het lukt om vanuit het ziekenhuis naar huis te gaan met de nodige hulp en provisorische aanpassingen, dan volgt een poliklinische revalidatiebehandeling. Lukt dit nog niet, dan bestaat de mogelijkheid voor een korte klinische opname. In deze periode leert de revalidant weer zelfstandig te worden en te mobiliseren in rolstoel of met loophulpmiddelen. Hierna volgt een afsluitende periode poliklinische revalidatiebehandeling.

Ons uitgangspunt bij de behandeling is dat wij een amputatie zien als een nieuw begin. Het doel van de behandeling is dat een revalidant weer zo optimaal mogelijk leert functioneren, zowel zónder als mét prothese en dat de amputatie in emotioneel opzicht is verwerkt. Na afsluiting van de behandeling wordt een patiënt regelmatig teruggezien op het technisch spreekuur.

Naar de website Groot Klimmendaal