Afdeling revalidatie van het UMC St Radboud. Wanneer er door ziekte, trauma of bij geboorte functiebeperkingen optreden, kunt u doorverwezen worden naar een revalidatiearts. De functiebeperkingen uiten zich in het fysieke, communicatieve, cognitieve en/of psychosociaal functioneren. Het doel van de revalidatie is om zo goed mogelijk te leren omgaan met deze functiebeperkingen en deze zonodig te verminderen.

Om academische zorg te kunnen leveren heeft de afdeling revalidatie van het UMC St Radboud herkenbare zorgzwaartepunten met een potentiële topreferente verwijsfunctie. Samen met de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie vormt revalidatiegeneeskunde de afdeling Revalidatie.


Aandachtsgebieden

 • Amputatie/prothesiologie/orthesiologie
 • Arm - handletsel bij volwassenen en kinderen
 • Neurorevalidatie
 • ALS
 • NECC
 • Mobiliteitproblematiek
 • Traumatologie
 • Hemofilie
 • Schoentechnisch spreekuur bij volwassenen en kinderen
 • Algemene kinderrevalidatie
 • Kinderoncologie
 • Spina bifida
 • Chronisch kwijlen bij kinderen


Subafdelingen

De afdeling Revalidatie bestaat uit vier subafdelingen:

* Revalidatiegeneeskunde
* Fysiotherapie
* Ergotherapie
* Logopedie

Naar de website UMC St Radboud