Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, biedt en ontwikkelt hoogwaardige, specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Dagelijks zetten ruim 800 medewerkers zich met plezier in om mensen te helpen het leven weer zo goed  mogelijk op te pakken. Onze behandelingen zijn niet gebaseerd op de beperkingen van de cliënt. Juist de mogelijkheden en de individuele behoeften en wensen nemen wij als uitgangspunt. Op basis hiervan stellen wij een maatwerk behandelplan op. Doelstellingen zijn een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij en de best haalbare kwaliteit van leven.

Revalidatie
Revalidatie richt zich op het voorkomen, terugbrengen en genezen van (te verwachten) gevolgen voor mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Doel van de revalidatiebehandeling is cliënten te helpen om zo optimaal mogelijk te functioneren in hun eigen situatie. Revalidatie vindt zowel poliklinisch, als klinisch plaats. Bij Reade revalideren jaarlijks zo’n 7.000 cliënten.

Naar de website Reade - Revalidatie