Revalidatiecentrum Tolbrug is het regionale expertisecentrum in Noord-Brabant, waar inwoners van 's-Hertogenbosch en omgeving terechtkunnen voor revalidatie behandeling.
Revalidatiecentrum Tolbrug

Wij leren volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke en cognitieve beperkingen waarbij de behandeling gericht is op (opnieuw) zelfstandig functioneren in de thuis-, school- of werkomgeving.

Locatie Tolbrug Henri Dunantstraat 's-Hertogenbosch
Daarmee wordt de voorgenomen uitbreiding van de capaciteit gerealiseerd. Aan het nieuwbouwproject ligt een duidelijke visie ten grondslag. Door middel van de nieuwbouw krijgt Tolbrug meer een eigen gezicht. Verder moet het nieuwe gebouw een onderdeel van het proces van de revalidant zijn. Het proces van de revalidant is ook binnen het gebouw zichtbaar . Aan het begin van het revalidatieproces ligt de aandacht vooral op de revalidant als individu. Naarmate de tijd vordert, houdt deze zich meer en meer bezig houden met het leren omgaan met de handicap in een groep en dus in een wijdere omgeving. Het is uiteindelijk van groot belang dat de revalidant zich op een zo goed mogelijk geïntegreerde manier kan redden in de huidige maatschappij.

Amputatie arm/been

Mensen met een amputatie leren bij Tolbrug weer zelfstandig functioneren met en/of zonder prothese. Dit leerproces kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden.

Revalidanten oefenen samen onder begeleiding van meerdere fysiotherapeuten en een assistent in de oefenzaal. Wekelijks bezoeken de orthopedisch instrumentenmaker, de revalidatiearts en de ergotherapeut de groep.

naar de site van RC Tolbrug