Revalidatiecentrum Leijpark (RCL) is het revalidatiecentrum voor de regio Midden-Brabant. Om optimale zorg te verlenen aan de revalidant, werkt Revalidatiecentrum Leijpark voortdurend aan een goed organisatie-, personeels- en onderzoeksbeleid.

Ook samenwerking met andere zorginstellingen in de regio en met andere revalidatiecentra in Nederland is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van RCL.

Revalidatiecentrum Leijpark biedt hoogwaardige behandeling en zorg, zowel klinisch als poliklinisch, aan volwassenen en kinderen, gericht op zowel het (opnieuw) leren van vaardigheden als op het verbeteren van motorische, sociale en cognitieve functies, met als doel een spoedige reïntegratie van de revalidant in zijn sociaal-maatschappelijke omgeving. In het Tweesteden Ziekenhuis te Waalwijk heeft RCL een behandelafdeling waar poliklinische revalidatie aan volwassenen geboden wordt. Gewerkt wordt in multidisciplinaire teams.

Revalidatiecentrum Leijpark vormt samen met Revalidatiecentrum Blixembosch, Gemini zorg en dienstverlening en het Audiologisch Centrum Brabant (voorheen
AC Tilburg/Breda en AC Eindhoven)
de Libra Zorggroep.

Naar de website van RC Leijpark