Revalidatie Roosendaal  - weer doen wat u wilt doen

Hebt u een lichamelijke beperking waardoor u in het dagelijkse leven hulp van anderen of van bepaalde hulpmiddelen nodig heeft? Of hebt u een ongeluk gehad of een ziekte waardoor alles wat zo vanzelfsprekende leek, dat niet meer is?

In de revalidatie gaat het erom dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert ontplooien, zodat u in het dagelijks leven zoveel mogelijk kunt doen wat u wilt doen.

Multidisciplinair behandelteam
De samenstelling van het revalidatie team is afgestemd op uw situatie, wensen en doelstellingen.
Het behandelteam wordt geleid door een van onze revalidatieartsen of andere specialisten van ons ziekenhuis. Andere behandelaars van het revalidatie team kunnen zijn: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten, psychologen, revalidatie verpleegkundigen, diëtisten, orthopedisch schoenmaker of orthopedisch instrumentenmaker.

 • (diabetische) Voetproblemen
 • Beenamputaties
 • Revalidatie na een CVA
 • Spier aandoeningen o.a. ALS
 • Reuma
 • Pijn revalidatie
 • Complexe orthopedische aandoeningen van arm/ hand, rug en benen
 • Handrevalidatie
 • Hartrevalidatie
 • Longrevalidatie
 • Hartfalen
 • Kinderrevalidatie
 • In het ziekenhuis revalideren na ziekenhuisopname
 • Optimale niveau van functioneren

Gespecialiseerd in revalidatie van amputatie en prothesiologie

Martijn Pas, revalidatiearts, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

 

 

 

Naar de website van Franciscus Ziekenhuis