Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Beeker H.S., revalidatiearts, RC Groot Klimmendaal, Arnhem

Beeker H.S., revalidatiearts,

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: Beenamputatie, chronische pijn, Hand-, arm- en schouderletsel, Orthopedische aandoeningen volwassenen en Whiplash

Groot Klimmendaal biedt specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (dreigende) beperking met als doel optimaal te participeren in de samenleving.

Groot Klimmendaal biedt een klinische opname of poliklinische behandeling, afhankelijk van de verwijzing en de fase in het revalidatieproces. Naast het revalidatiecentrum in Arnhem heeft Groot Klimmendaal revalidatieafdelingen in de ziekenhuizen in Arnhem, Ede en Doetinchem.

naar de site van Groot Klimmendaal