Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Hark A van, revalidatiearts, RC Tolbrug, Den Bosch

Arianne van den Hark, revalidatiearts, RC Tolbrug, Den Bosch

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Aandachtsgebied: handletsels, traumatologie, amputaties

 

 

RC Tolbrug  is geen ziekenhuis. Een revalidatiecentrum richt zich op het leren omgaan met tijdelijke/blijvende beperkingen op lichamelijk en cognitief vlak en alles wat daarbij komt kijken. Revalideren is erop gericht het functioneren in het dagelijks leven zo optimaal mogelijk te maken. Door allerlei oorzaken kan dit functioneren verstoord zijn geraakt.

Revalidatie kan klinisch of poliklinisch plaatsvinden. Klinisch wil zeggen dat de revalidanten in het revalidatiecentrum verblijven. Poliklinische behandeling wordt ook wel dagbehandeling genoemd. De revalidant gaat dan na afloop van zijn therapieën weer naar huis.

Revalidatiecentrum Tolbrug biedt specialistische revalidatiegeneeskundige zorg aan. De behandeling vindt plaats door een behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Aan de hand van de hulpvragen worden, in overleg met ude revalidant door het behandelteam doelstellingen opgesteld. Aan de hand van deze doelstellingen wordt bepaald welke begeleiding en behandeling voor de revalidant noodzakelijk zijn.

naar de site van RC Tolbrug