Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Hartman P.P., revalidatiearts, Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

Hartman P.P., revalidatiearts, Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: amputatie prothesiologie

Revalidatiezorg: maatwerk en maximaal herstel

Een heldere visie en missie hebben alles te maken met de belangen van de patiënten en daaruit voortvloeiend het bestaansrecht van de organisatie. Vanuit de zorgvraag ontwikkelt Revalidatie Friesland haar waarden, identiteit en positie in de veranderende zorgwereld. Daarop zijn de missie en visie van Revalidatie Friesland gebaseerd.
Revalidatie Friesland beschikt sinds 1 juni 2010 over het HKZ certificaat.

De missie
De vraag van de klant is leidend. Daartoe levert Revalidatie Friesland klinische en  poliklinische revalidatiegeneeskundige zorg aan volwassenen en kinderen. Een zo zelfstandig mogelijk bestaan is het doel van de behandeling. Revalidatie Friesland is een zorginstelling waar deskundigen en vrijwilligers zich inzetten voor revalidatie van mensen met een lichamelijke handicap of cognitieve beperking.

De visie
De hulpvraag van de patiënt is het uitgangspunt van de revalidatiebehandeling. In de behandelteams werken professionele medewerker interdisciplinair samen. In het revalidatieproces gaat het om zowel lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk functioneren. We gaan uit van de mens als geheel, niet van de stoornis alleen, maar ook van de gevolgen op niveau van vaardigheden en participatie. Onze zorg richt zich tevens op de mensen uit de directe omgeving van de patiënt. De zorgverlening wordt zo dicht mogelijk bij de klant georganiseerd. Revalidatie Friesland ontwikkelt zich voortdurend door onderzoek en innovatie.

naar de website Revalidatie Friesland