Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Kap A, revalidatiearts,RC De Hoogstraat, Utrecht

Bert Kap, revalidatiearts,RC De Hoogstraat, Utrecht

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie:amputatie, prothesiologie

De Hoogstraat is het revalidatiecentrum voor de stad en provincie Utrecht, maar ook aan mensen van buiten de regio leveren wij graag onze expertise. Vooral voor kinderrevalidatie, dwarslaesierevalidatie, en CVA-revalidatie komen ook mensen van buiten de provincie naar De Hoogstraat. Het revalidatiecentrum heeft 130 bedden voor klinische behandeling en per dag komen er 250 mensen voor poliklinische behandeling.
Behalve vanuit het revalidatiecentrum op de Rembrandtkade in Utrecht, biedt De Hoogstraat ook revalidatiebehandeling vanuit diverse instellingen in het netwerk, o.a. ziekenhuizen in de regio.

naar de site De Hoogstraat