Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Linde H. van der, revalidatiearts,UMC St.Radboud

Harmen van der Linde

Lid van de WAP,

Lid van de VRA

Specialisatie: amputatie / handrevalidatie

Het UMC St Radboud is een centrum voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze drie staan in nauw verband met elkaar. Voor goede patiëntenzorg is wetenschappelijk onderzoek nodig, voor goed medisch onderwijs zijn patiëntenzorg en onderzoek onontbeerlijk. Zo leveren we u, onze klant, blijvende kwaliteit.

Naar de website van  UMC St Radboud