Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Meer, A van der, revalidatiearts, MRC Aardenburg, Doorn

A van der Meer, revalidatiearts, MRC Aardenburg, Doorn

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: amputatie, prothesiologie

Zowel burgers als militairen kunnen revalideren bij Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Het revalidatiecentrum behandelt mensen met lichamelijke functiestoornissen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben. De aandoeningen die MRC Aardenburg behandelt, kunnen zeer uiteenlopen.

De vraag van de revalidant vormt de basis voor de revalidatie. In het revalidatieproces wordt rekening gehouden met de omstandigheden en wensen van de revalidant en zijn omgeving. Daarnaast heeft de revalidant ook zijn eigen verantwoordelijkheid in het proces.

Behandelprogramma en behandelplan

Voor diverse aandoeningen is een behandelprogramma opgesteld dat de kaders aangeeft van de revalidatie. Voorbeelden zijn de behandelprogramma's beroerte, chronische pijn, beenamputatie en lage rugpijn.


http://www.defensie.nl/cdc/gezondheidszorg/revalidatie