Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Pas M.S., revalidatiearts, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

Martijn Pas, revalidatiearts, Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: amputatie/prothesiologie,

 

Weer doen wat u wilt doen


Hebt u een lichamelijke beperking waardoor u in het dagelijkse leven hulp van anderen of van bepaalde hulpmiddelen nodig heeft? Of hebt u een ongeluk gehad of een ziekte waardoor alles wat zo vanzelfsprekende leek, dat niet meer is?

In de revalidatie gaat het erom dat u uw mogelijkheden zo goed mogelijk leert ontplooien, zodat u in het dagelijks leven zoveel mogelijk kunt doen wat u wilt doen.

Naar de website van Franciscus Ziekenhuis