Amputees.nl

om dat te doen wat ieder normaal mens ook kan

Roux N., revalidatiearts, Sophia Revalidatie, Den Haag

N. Roux-Otter, revalidatiearts,  Sophia Revalidatie, Den Haag

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Specialisatie: amputatie prothesiologie

Sophia Revalidatie biedt specialistische revalidatie.De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij specialistische revalidatie meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt.

naar de website Sophia