Revant is ontstaan uit een fusie tussen Revalidatiecentrum Breda (RCB) en Revalidatiegeneeskunde Zeeland (RGZ). Wij bieden specialistische revalidatie, hartrevalidatie en longrevalidatie in de regio West-Brabant en Zeeland. Voor kinderen én volwassenen.

‘Standaard’ bestaat niet
De behandelingen die wij bieden zijn talrijk en divers. Klinisch en poliklinisch. We helpen u bij beperkingen die veroorzaakt worden door chronische ziekte, een verkeersongeluk, een beroerte, reuma, een dwarslaesie, hart- of longaandoeningen, enzovoorts. Elke behandeling wordt afgestemd op úw zorgbehoefte en op uw specifieke situatie. ‘Standaard’ bestaat niet. Eén aspect heeft echter elke behandeling gemeen: wij helpen u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en om zoveel mogelijk van uw leven te genieten.

Verantwoording
Revant is een gezonde organisatie met een open bedrijfscultuur. Wij zijn trots op onze resultaten: we scoren goed op het gebied van klanttevredenheid en medewerkertevredenheid en hebben een laag ziekteverzuim.Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur geeft leiding aan de Stichting Revant. De Raad bestaat uit een voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft een aantal bestuurlijke taken gedelegeerd aan de medisch directeur, namelijk Revalidatiegeneeskundig beleid, ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s, opleidings- en onderzoekbeleid.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Revant bestaat uit zeven leden met uiteenlopende achtergronden. De RvT heeft daardoor kennis in huis op een zeer breed terrein: bestuurlijke kennis en ervaring, kennis van de zorg en aanpalende maatschappelijke sectoren, arbeids- en organisatiepsychologie, financiële expertise en ondernemerschap.

De RvT houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De RvT staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde.

Vrienden van Revant
De Vrienden van Revant zamelen geld in voor extra materialen en voorzieningen voor patiënten. Zo realiseerde Stichting Vrienden van Stichting Revalidatiecentrum Breda een oefentuin en een tuinpaviljoen met geld uit schenkingen, legaten en speciale acties. Stichting Vrienden RGZ organiseerde diverse activiteiten op het gebied van recreatie en ontspanning, sport, kunst en vorming. Meer weten of donateur worden? Neem contact met ons op.

Naar de website van Revant