Jos Deckers, fysiotherapeut,  SDTP

‘Ik kan niet met mijn prothese doen
wat me beloofd is. Hoe kan dat?’


‘Ik heb een beenprothese, maar wil toch bergbeklimmen.
Welk soort prothese heb ik daarvoor nodig,


waar kan ik leren ermee om te gaan,
en krijg ik de kosten ervoor vergoed?’


Geen alledaagse vragen, maar ze komen voor. Door betere behandelingen en trainingen, en nieuwe technische hulpmiddelen worden de mogelijkheden voor mensen met een beenprothese steeds groter. Een prothese hoeft geen ‘blok aan het been’ te zijn. Het hoeft
een goed maatschappelijk functioneren niet in de weg te staan. Deelname aan het arbeidsproces, recreatie of sporten behoren tot de mogelijkheden van vrijwel elke prothesegebruiker.

Mensen met loopproblemen kunnen vaak al geholpen zijn met een gerichte training, op basis van goed onderzoek. Maar ook aan verdergaande wensen van prothesegebruikers kan voldaan worden. Variërend van fietsen en rennen tot extreme sporten. Echter,
hulpverleners die met dit soort vragen geconfronteerd worden, kunnen niet altijd een oplossing bieden. Vaak ontbreekt het hen aan kennis, ervaring en mogelijkheden om mensen met een beenprothese maximaal te revalideren.


Adelante (v.h. Hoensbroeck Revalidatiecentrum) heeft veel ervaring met prothesegebruikers. Zowel op het gebied van behandeling, training als technische voorzieningen. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker een beroep op het centrum gedaan om die deskundigheid in te zetten voor speciale problemen en vragen rond mensen met een beenprothese. Het centrum heeft deze dienstverlening een vaste plaats gegeven binnen de organisatie.   Het Servicepunt Diagnostiek en Training Prothesiologie biedt zijn diensten aan, zowel aan gebruikers, behandelaars, als aan (ziektekosten)verzekeraars. Het Servicepunt geeft adviezen en kan u helpen bij het stellen van diagnoses en het geven van trainingen.


Meer gegevens over deze activiteiten vindt u in deze brochure [klik hier]
. Wilt u aanvullende
informatie, neem dan contact op met de coördinator van het Servicepunt:
Jos Deckers
SDTP
Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek
Telefoon 045 528 22 35


Meer informatie op de site van adelante-zorggroep