prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen   
Functie                        :    Hoogleraar
Nevenfunctie               :    hoofd afdeling revalidatiegeneeskunde
Vakgebieden               :    Revalidatie
Faculteit of Dienst       :    Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG
Afdeling                       :    Revalidatie-algemeen

Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

Lid van de WAP,

Lid van de VRA,

Jan Geertzen is door het College van Bestuur op 21-03-2002 benoemd tot hoogleraar Revalidatiegeneeskunde bij de Faculteit der Medische Wetenschappen. Geertzen houdt zich binnen de revalidatiegeneeskunde bezig met amputatie en de gevolgen daarvan, zoals het omgaan met protheses en met pijn. "Mijn onderzoek concentreert zich op de vraag waarom de ene patiënt wel en de ander minder of geen last heeft van pijn na amputatie en hoe je dit kunt sturen," zegt Geertzen. "We gaan hiervoor nauw samenwerken met het Pijnkenniscentrum van het Academisch Ziekenhuis Groningen." Verder werkt de afdeling Revalidatie samen met Beatrixoord in Haren en Lyndenstyn in Beetsterzwaag. De samenwerking richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

J.H.B. Geertzen
('s-Hertogenbosch, 1959) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Van 1984 tot 1986 was hij arts-assistent chirurgie bij het Diaconessenhuis in Arnhem. Van 1986-1990 volgde hij de opleiding voor revalidatiearts in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Geertzen was van 1993 tot 2000 universitair docent bij de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In 1998 promoveerde hij op het proefschrift Reflex sympathetic Dystrophy: a study in the perspective of rehabilitation medicine aan de RUG, waarna hij in 2000 universitair hoofddocent werd. Geertzen is vice president van de International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) en voorzitter van het Concilium van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Physische Geneeskunde.

O.a.  Auteur met Co-auteur: J. Rietman, van het boek Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. ISBN-13: 9789059310995 ▪ Lemma ▪