Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. U of uw kind krijgt behandeling en advies van een team van behandelaars onder leiding van een revalidatiearts. Afhankelijk van uw situatie betrekken we verschillende deskundigen bij de behandeling. U/uw kind leert zoveel mogelijk zelf te doen, uiteraard met zorg en begeleiding waar dat nodig is. Tijdens de revalidatie is de blik al gericht op de periode daarna.

Bij De Hoogstraat revalideren kinderen, jongeren en volwassenen, die door een aandoening of ziekte beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven. Zij leren hun mogelijkheden (weer) optimaal te gebruiken onder begeleiding van deskundige medewerkers.

De Hoogstraat is het revalidatiecentrum voor de stad en provincie Utrecht, maar ook aan mensen van buiten de regio leveren wij graag onze expertise. Vooral voor kinderrevalidatie, dwarslaesierevalidatie, en CVA-revalidatie komen ook mensen van buiten de provincie naar De Hoogstraat. Het revalidatiecentrum heeft 130 bedden voor klinische behandeling en per dag komen er 250 mensen voor poliklinische behandeling.

naar de site De Hoogstraat