Zowel burgers als militairen kunnen revalideren bij Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg. Het revalidatiecentrum behandelt mensen met lichamelijke functiestoornissen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben. De aandoeningen die MRC Aardenburg behandelt, kunnen zeer uiteenlopen.

De vraag van de revalidant vormt de basis voor de revalidatie. In het revalidatieproces wordt rekening gehouden met de omstandigheden en wensen van de revalidant en zijn omgeving. Daarnaast heeft de revalidant ook zijn eigen verantwoordelijkheid in het proces.

Behandelprogramma en behandelplan

Voor diverse aandoeningen is een behandelprogramma opgesteld dat de kaders aangeeft van de revalidatie. Voorbeelden zijn de behandelprogramma's beroerte, chronische pijn, beenamputatie en lage rugpijn.

De revalidatie bestaat uit 4 fases:

* opname;
* onderzoeksfase;
* behandelfase;
* ontslagfase.    

De revalidatiearts bepaalt welke disciplines de hulpvragen van de revalidant in kaart brengen tijdens de onderzoeksfase. Op basis daarvan stellen de behandelaars met de revalidant behandeldoelen op, die in het behandelplan worden vastgesteld.

Terugkoppeling

Binnen 3 weken na afronding van de revalidatie ontvangt de verwijzer een uitgebreide rapportage. De revalidatiearts of de arts-assistent neemt telefonisch contact op voor collegiaal overleg of als meer informatie nodig is.

Voor meer informatie kijk ook op de site

Wilt u meer weten over de behandelmogelijkheden binnen MRC Aardenburg? Neem dan contact op met het ServicePunt, (0343) 59 86 48. Kijk voor een indicatie over de wachtlijst op www.revalidatie.nl.