Een revalidant doet oefeningen in de virtuele revalidatieomgeving CAREN.CAREN staat voor (Computer Assisted Rehabilitation Environment) is een computergestuurde revalidatieomgeving. Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg beschikt als enige in Europa over deze virtuele omgeving. Alleen in Israel en de USA is momenteel een klein aantal van deze systemen operationeel. Het gebruik van CAREN leidt bij revalidatie van bepaalde soorten klachten tot aanzienlijke verkorting van de revalidatie-tijd, en tot een meetbaar beter resultaat van de revalidatie. Dat is goed nieuws, niet alleen voor de revalidant, maar zeker ook voor werkgevers (zij hebben sneller een beter gerevalideerde medewerker terug) en voor verzekeraars (minder kosten).

Het systeem bestaat uit een enorme batterij computers, video-camera’s, beamers en een groot 180° projectiescherm, plus een platform dat alle kanten op beweegt. Eigenlijk werkt het geheel als een soort flight-simulator, of een enorm krachtige spelcomputer. Om te demonstreren waartoe het systeem in staat is, zette Van ’t Root een stokje met aan de uiteinden 2 reflecterende bolletjes, op het platform. De video-camera’s zien de 2 bolletjes, berekenen de positie ervan en geven die door aan de besturing van het platform. Dat gaat zo snel, dat het stokje d.m.v. de minieme bewegingen die het  platform maakt, gewoon overeind blijft staan!. Dit om aan te geven hoe veilig de revalidant op het platform is. Verder worden revalidanten voorzien van een veiligheids-harnas waarop dezelfde soort reflecterende bolletjes worden geplakt om de bewegingen van de revalidant te kunnen volgen, en waaraan een haak zit waarmee je aan een soort veiligheidsbeugel wordt gekoppeld. Een persoon werkt een aantal revalidatieprogramma’s af, door oa een parcours met een bootje af te leggen. Het de bedoeling dat d.m.v. bewegingen van het bovenlijf het bootje door een parcours wordt gestuurd, terwijl het platform beweegt alsof het bootje door wind en golven wordt gehinderd.